សភរ - សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
École Royale d'Administration - Royal School of Administration

 សភរ - សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
 

ព័ត៌មានថ្មីៗ...

» បញ្ជី​រាយនាមរបស់​បេក្ខជន​តាម​លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់ សម្រាប់​ការប្រឡង​​ត្រួតពិនិត្យ​សមត្ថភាព​សម្រាប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បន្ត​ឆ្នាំ២០១៧​ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី ការទទួល​ស្គាល់​បេក្ខជនជា​មន្ត្រី​​មធ្យម​ដែល​មានសិទ្ធិចូលរួម​ប្រឡង​ត្រួតពិនិត្យ​សមត្ថភាព​សម្រាប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បន្ត​ឆ្នាំ២០១៧​ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី ការទទួល​ស្គាល់​បេក្ខជនជា​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ដែល​មានសិទ្ធិចូលរួម​ប្រឡង​ត្រួតពិនិត្យ​សមត្ថភាព​សម្រាប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បន្ត​ឆ្នាំ២០១៧​ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង សម្រាប់​​បេក្ខជន​ជាប់​ជាស្ថាពរ​​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​​លើកទី៧

» បញ្ជី​រាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់​ជាស្ថាពរ​​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​​ប្រជែង​​ជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​​លើកទី៧

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃការប្រឡង​វិញ្ញាសា​សរសេរ​លើក​ទី២ សម្រាប់​ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្រ្តី​ក្រមការ​លើកទី៧ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃការប្រឡងត្រួតពិនិត្យ​សមត្ថភាព​សម្រាប់​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​បន្ត​ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» លទ្ធផល​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជាប់​វិញ្ញាសា​សរសេរ​លើក​ទី១​ក្នុង​ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្រ្តី​ក្រមការ​លើកទី៧ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» បេក្ខជន​​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ប្រឡង​​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី​៧

» លិខិតរំលែកទុក្ខរបស់​ឯកឧត្តម​កត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន តំណាង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សាលា ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ សិស្ស និងកម្មសិក្សាការី​ទាំងអស់​នៃ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល សូមគោរពជូន​លោកជំទាវ ថេង អាយអាន្នី សុខ អាន និង​បុត្រា​បុត្រី ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ។

» សេចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី ការទទួល​ស្គាល់​បេក្ខជន​​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ប្រឡង​​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី​៧

» សេចក្ដី​ណែនាំ ដល់បេក្ខជនក្នុងពេល​ប្រឡង ​សម្រាប់​​ការប្រឡង​​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៧ លើ​វិញ្ញាសា​សរសេរ​លើក​ទី១

» សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការប្រឡង​​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៧ លើ​វិញ្ញាសា​សរសេរ​លើក​ទី១

» សេចក្ដី​សម្រេច ស្ដីពី​ការបញ្ជូន​កម្មសិក្សាការី​វគ្គ​វិក្រឹត្យការ​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រីមធ្យម​ ឆ្នាំ២០១៦ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល ទៅ​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ដើម​វិញ

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​កម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និង​មធ្យមឆ្នាំ២០១៦ ដែលបាន​ដាក់ពាក្យ​សុំទៅបម្រើការងារ​នៅ​ក្រសួង​សុខាភិបាល

» សេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់​បេក្ខជន​ដែល​មានបំណង​​ចូលរួម​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើកទី៧

» សេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់​ការរៀបចំ​ចងក្រង​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ​ ស្ដីពី ប្រវត្តិ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឺង ស្ដីពី​ការបើកវគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​​បន្ត​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឹង និង​សេចក្ដី​សម្រេច ស្ដីពី​ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​លើក​ទី៧ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់​​​វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រី​មធ្យម ឆ្នាំសិក្សា២០១៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ​កម្មវិធីបិទវគ្គ​ប្រគល់សញ្ញាបត្រ​និងវិញ្ញាបនបត្រ និង​បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ​ការប្រជុំត្រៀមចូលរួម​​កម្មវិធីបិទវគ្គ​ប្រគល់សញ្ញាបត្រ​និងវិញ្ញាបនបត្រ និង​បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៦

» សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់សិក្ខាកាម​វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាស្រ្តី​ទាំងពីរ​វេនចូលរួម​សិក្ខាសាលា

» កម្មវិធីនៃពិធីសំណេះ​សំណាល​ជាមួយ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាព្រឹក នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

» ការបែងចែក​ថ្នាក់រៀន​សម្រាប់កម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមធ្យម ឆ្នាំ២០១៦

» កាលវិភាគ​សប្ដាហ៍ទី១ សម្រាប់កម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមធ្យម ឆ្នាំ២០១៦